Joey Yung & Hacken Lee - 容祖兒 李克勤 Live In Hong Kong 2015 ( 2 x BLU-RAY) Region Free

Joey Yung & Hacken Lee - 容祖兒 李克勤 Live In Hong Kong 2015 ( 2 x BLU-RAY) Region Free
Joey Yung & Hacken Lee - 容祖兒 李克勤 Live In Hong Kong 2015 ( 2 x BLU-RAY) Region Free
Joey Yung & Hacken Lee - 容祖兒 李克勤 Live In Hong Kong 2015 ( 2 x BLU-RAY) Region Free
Joey Yung & Hacken Lee - 容祖兒 李克勤 Live In Hong Kong 2015 ( 2 x BLU-RAY) Region Free

moviemoviehk

$43.00 USD 
Availability: 1 in stock


Joey Yung & Hacken Lee - 容祖兒 李克勤 Live In Hong Kong 2015 ( 2 x BLU-RAY) Region Free

Release Date : 2016-02-04
Language : Cantonese
Sound System: DTS- HD 96khz/24bit‧ , Dolby Digital Stereo
Screen Format : 1920 x1080i Full HD
Disc Format : Blu-Ray 50GB/25GB
Publisher : EEG Emperor Entertainment


Disc 1
01. OVERTURE
02. 未知
03. 請你早睡早起
04. 神魂顛倒
05. 逃
06. 嘭門
07. 逃
08. 一拍兩散/罪人
09. 偷偷摸摸
10. 16號愛人
11. 我不會唱歌
12. 破相
13. 這麼近(那麼遠)
14. 心淡
15. 情非首爾
16. 愛不釋手
17. 天窗
18. MAD ABOUT YOU
19. 分身術
20. 習慣失戀
21. 飛花
22. 爭氣
23. 月半小夜曲
24. 你最重要
25. 痛愛
26. 大會堂演奏廳
27. 相愛很難
28. 世界真細小
29. 愛一個人
30. 合久必婚
31. 紙牌屋
32. Medley : 空港/夏日之神話/心花怒放/護花使者/隆重登場/紅日

Disc 2
01. 女皇
02. 高妹/高妹正傳
03. 告別校園時
04. 怯
05. 深深深
06. 沒有你嬴了世界又如何
07. 刻不容媛
08. 依然相愛
09. 我的驕傲
10. 只想你會意
11. 啜泣
12. 緣份

BONUS:
13. 一千零一夜
14. 愛一個上一課
15. 富士山下
16. 牆紙
17. 好戲之人